niedziela, 22 stycznia 2012

17. OFAFA czeka na zgłoszenia filmów


Po dwóch miesiącach walki o odzyskanie strony internetowej, która w tym czasie była niedostępna (za co serdecznie przepraszamy), system zgłaszania filmów do konkursu został przywrócony.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania filmów do konkursów 17. Ogólnopolskiego Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych OFAFA 2012 w kategoriach:
- filmów zrealizowanych przez twórców profesjonalnych, w której przyznane zostaną następujące nagrody:
• „Złota Kreska” - dla najlepszego filmu
• „Srebrna Kreska” - za szczególne walory artystyczne
• „Srebrna Kreska” - dla najlepszego filmu o tematyce dziecięcej
• „Brązowa Kreska” – za debiut
- filmów zrealizowanych przez studentów wyższych szkół filmowych i plastycznych, w której przyznane zostaną następujące nagrody:
• Grand Prix dla najlepszej etiudy studenckiej
• Nagroda Specjalna za szczególne walory artystyczne dla etiudy studenckiej
- filmów zrealizowanych przez twórców nieprofesjonalnych, w której przyznana zostanie nagroda:
• Nagroda Główna dla najlepszego filmu amatorskiego.

Do konkursu należy zgłaszać filmy autorskie zrealizowane w latach 2010 - 2012, w dowolnej technice animacji (rysunek, wycinanka, plastelina, kukiełka, animacja komputerowa itd.). Można zgłosić również film kombinowany, w którym animacja stanowi co najmniej 50%. Za film autorski organizatorzy uznają pracę, w której reżyser filmu jest także autorem co najmniej drugiego działania twórczego (scenariusz, scenografia, animacja, muzyka, zdjęcia, itp.).

Zgłoszenia filmów przyjmujemy do dnia 31 stycznia 2012 roku.
W tym terminie należy wypełnić zamieszczony na stronie www.ofafa.pl formularz on-line zgłoszenia filmu, następnie wydrukować go, podpisać i przesłać pocztą lub faksem na adres Biura. Do wydrukowanej karty zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć płytę DVD z filmem do selekcji.
Materiały promocyjne filmu (w tym przynajmniej jeden fotos w forma-cie *.jpg w jakości do druku) należy przesłać drogą elektroniczną na e-mail Biura Festiwalowego (festiwal@ofafa.pl). Kopie selekcyjne filmów nie będą zwracane.

Kwalifikacji do konkursu dokona Komisja Selekcyjna. Zgłaszający film zostaną poinformowani o dopuszczeniu filmu do konkursu do dnia 15 lutego 2012 pocztą elektroniczną. Wyniki selekcji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Festiwalu www.ofafa.pl.

Projekcje festiwalowe rozpoczną się 22 marca 2012 o godz. 14:00, a uroczyste otwarcie o godz. 18 00. Gala zakończenia festiwalu, wręczenie nagród oraz pokaz filmów nagrodzonych odbędzie się 24 marca 2012 o godz. 19:00.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym regulaminie festiwalu. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o telefon do Biura Festiwalowego lub kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz