środa, 15 grudnia 2010

XVI OFAFA przyjmuje zgłoszenia do konkursu


Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA do dnia 21 stycznia 2011 roku przyjmuje zgłoszenia filmów do konkursu 16. edycji festiwalu OFAFA. W tym terminie należy wypełnić zamieszczony na stronie www.ofafa.pl formularz on-line zgłoszenia filmu, następnie wydrukować go, podpisać i przesłać pocztą lub faksem na adres Biura. Do wydrukowanej karty zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć płytę DVD z filmem do selekcji oraz materiały promocyjne filmu.

Do konkursu można zgłaszać filmy autorskie zrealizowane w latach 2009 - 2011, w dowolnej technice animacji (rysunek, wycinanka, plastelina, kukiełka, animacja komputerowa itd.). Można zgłosić również film kombinowany, w którym animacja stanowi co najmniej 50%. Za film autorski organizatorzy uznają pracę, w której reżyser filmu jest także autorem co najmniej drugiego działania twórczego (scenariusz, scenografia, animacja, muzyka, zdjęcia, itp.).

Kwalifikacji do konkursu dokona Komisja Selekcyjna. Zgłaszający film zostaną poinformowani o dopuszczeniu filmu do konkursu do dnia 15 lutego 2011 pocztą elektroniczną. Wyniki selekcji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Festiwalu www.ofafa.pl.

W ramach festiwalu odbędą się trzy równoległe konkursy oceniane przez Jury złożone z wybitnych przedstawicieli środowiska filmowego. Twórcy zawodowi będą ubiegać się o Złotą, Srebrną i Brązową „Kreskę”, studenci szkół filmowych i plastycznych o Grand Prix, Nagrodę Specjalną i Nagrodę Jury a filmy twórców nieprofesjonalnych zostaną uhonorowane Nagrodą Główną i Nagrodą Jury. Regulamin konkursu i informacje dotyczące programu festiwalu można znaleźć pod adresem internetowym www.ofafa.pl lub pisząc na adres festiwal@ofafa.pl. Wszelkie informacje dotyczące festiwalu można uzyskać także w Biurze Festiwalowym (012 656-10-50) codziennie w godz. 13.00 - 17.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel).

15. edycja OFAFA odbędzie się w dniach 17-19 marca 2011 roku.
Zapraszamy!

Mariusz FrukaczFORMULARZ ZGŁOSZENIA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz