piątek, 4 grudnia 2009

15. OFAFA

Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA do dnia 25 stycznia 2010 roku przyjmuje zgłoszenia filmów do konkursu 15. edycji festiwalu OFAFA. W tym terminie należy wypełnić zamieszczony na stronie www.ofafa.pl formularz on-line zgłoszenia filmu, następnie wydrukować go, podpisać i przesłać pocztą lub faksem na adres Biura. Do wydrukowanej karty zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć płytę DVD z filmem do selekcji oraz materiały promocyjne filmu (przynajmniej jeden fotos w formacie *.jpg nagrany na oddzielną płytę lub przesłany drogą elektroniczną na e-mail Biura Festiwalowego).

Do konkursu można zgłaszać filmy autorskie zrealizowane w latach 2008 - 2010, w dowolnej technice animacji (rysunek, wycinanka, plastelina, kukiełka, animacja komputerowa itd.). Można zgłosić również film kombinowany, w którym animacja stanowi co najmniej 50%. Za film autorski organizatorzy uznają pracę, w której reżyser filmu jest także autorem co najmniej drugiego działania twórczego (scenariusz, scenografia, animacja, muzyka, zdjęcia, itp.).

Kwalifikacji do konkursu dokona Komisja Selekcyjna. Zgłaszający film zostaną poinformowani o dopuszczeniu filmu do konkursu do dnia 15 lutego 2010 pocztą elektroniczną. Wyniki selekcji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Festiwalu www.ofafa.pl.

Przypominamy, że termin 15. edycji OFAFA to 11-13 marca 2010 roku.
Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz